JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA DODJELU SREDSTAVA IZ PROGRAMA MJERA ZA POTICANJE RJEŠAVANJA STAMBENOG PITANJA NA PODRUČJU OPĆINE GARČIN

Facebook
WhatsApp
Email

Sadržaj

Na temelju članka 43. Statuta Općine Garčin (”Službeno glasilo Općine Garčin” broj 4/2021), Odluke o programu mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja na području Općine Garčin  od 24. siječnja 2019., Klasa: 021-05/19-01/124, Urbroj: 2178/06-01-19-01 (”Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 1/2019) i Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o programu mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja na području Općine Garčin  od 16. prosinca 2019., Klasa: 021-05/19-01/190, Urbroj: 2178/06-01-19-01 (”Službeno glasilo Općine Garčin” broj 7/2019), Načelnik Općine Garčin objavljuje

JAVNI POZIV 

ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA DODJELU SREDSTAVA IZ

PROGRAMA MJERA ZA POTICANJE RJEŠAVANJA STAMBENOG PITANJA NA PODRUČJU OPĆINE GARČIN

  1. KORISNICI PROGRAMA

Korisnici mjera i olakšica iz ovog Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja na području Općine Garčin su mladi.

Mladom osobom u smislu ovog Javnog poziva i Programa, smatra se podnositelj zahtjeva, njegov bračni drug i djeca ukoliko ih imaju, pod uvjetom da:

  1. podnositelj nije navršio 40 godina života prije nego je raspisan javni poziv ili
  2. da barem jedan od bračnih drugova nije navršio 40 godina života.

Za provedbu ovog Javnog poziva i Programa u Proračunu Općine Garčin osigurana su sredstva u iznosu od po 200.000,00 kuna za Mjeru 1. i 2. zajedno, te 200.000,00 kuna za Mjeru 3., sveukupno 400.000,00 kuna.

Svu potrebnu dokumentaciju možete preuzeti ovdje.

MJERA 1.1. Obrasci

MJERA 1.2. Obrasci

MJERA 1.3. Obrasci

Skip to content