Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu financijskih potpora udrugama za 2020. godinu

Facebook
WhatsApp
Email

Sadržaj

Na temelju članka 33. Zakona o udrugama (”Narodne novine”, broj 74/14, 70/17 i 98/19), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (”Narodne novine”, broj 26/15) i članka 48. Statuta Općine Garčin (”Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije”, broj 2/18, 9/18, 13/18 – pročišćeni tekst) Načelnik Općine Garčin objavljuje

JAVNI POZIV
ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA DODJELU FINANCIJSKIH POTPORA UDRUGAMA ZA 2020. GODINU

 

PREDMET I TRAJANJE JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog poziva je dodjela financijske potpore za 2020. godinu za:

 • programe javnih potreba koje provode udruge i koji su u pojedinim područjima propisani posebnim zakonima, a za koje nije objavljen javni natječaj;
 • donacije i sponzorstva;
 • obilježavanje značajnih datuma i važnih obljetnica, organiziranje susreta, natjecanja, priredbi, drugih manifestacija i slično,
 • jačanje kapaciteta udruge (inicijalna pomoć udrugama za razvoj aktivnosti u lokalnoj zajednici, osnaživanje udruga koje pružaju usluge korisnicima u lokalnoj zajednici, manje potpore za nabavu opreme i slično);
 • edukacije (edukacije o aktivnostima koje udruga pruža, edukacije za zaposlenike i stručnjake udruge, edukacije za zajednicu),
 • podršku institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga s područja Općine.

Javni poziv traje od 01. siječnja 2020. do 31. siječnja 2020. godine.
Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti je 2.000,00 kuna, a najveći iznos je 30.000,00 kuna.

 

TKO SE MOŽE PRIJAVITI NA JAVNI POZIV

Na Javni poziv mogu se prijaviti udruge i druge organizacije civilnog društva, kada su one, u skladu s uvjetima javnog poziva prihvatljivi prijavitelji.
Javni poziv ne odnosi se na:

 • financiranje programa i projekata ustanova, udruga i zaklada čiji je osnivač ili suosnivač Općina Garčin, druge jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ili Republika Hrvatska,
 • financiranje proizvodnje i objave programskih sadržaja u elektroničkim publikacijama koje provode udruge i druge organizacija civilnog društva koje su upisane u Upisnik pružatelja elektroničkih publikacija koje vodi Vijeće za elektroničke medije,
 • financiranje programa i projekata javnih potreba koje provode udruge i koji su u pojedinim područjima propisani posebnim zakonima,
 • na programe i projekte u kojima Općina Garčin sudjeluje kao partner ili suorganizator,
 • dodjelu nefinancijske podrške u pravima, pokretninama i nekretninama namijenjene udrugama,
 • sufinanciranje obveznog doprinosa korisnika financiranja za provedbu programa i projekata ugovorenih iz fondova Europske unije i inozemnih javnih izvora,

PRILOZI

Tekst javnog poziva za udruge za 2020. godinu
UPUTE ZA PRIJAVITELJE NA JAVNI POZIV 2020. – Općina Garčin

C1 OBRAZAC PRIJAVE NA JAVNI POZIV – Općina Garčin
C2 TROŠKOVNIK AKTIVNOSTI JP 2020- Općina Garčin
C3 OBRAZAC IZJAVE O NEPOSTOJANJU DVOSTRUKOG FINANCIRANJA (JAVNI POZIV) 2018 – Općina Garčin
D1 OBRAZAC UGOVORA O FINANCIRANJU (JAVNI POZIV) 2018. – Općina Garčin
D2 Izvještaj o izvršenju aktivnosti JP 2018. – Općina Garčin
OBRAZAC PROR-POT(JAVNI POZIV) 2020. – Općina Garčin

 

Skip to content