JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVU ROBA

Facebook
WhatsApp
Email

Sadržaj

Općina Garčin ovim putem poziva sve zainteresirane pravne i fizičke osobe na dostavu ponude za predmet nabave radnog stroja – kombiniranog utovarivača, rovokopača (kombinirke) u postupku jednostavne nabave do procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00kn bez PDV-a.

Ponuda se dostavlja elektroničkim putem na e-mail adresu: garcin.opcina@gmail.com.

            Rok za dostavu ponuda je 31. siječnja 2022. godine do 15:00 sati.

Tekst Javnog poziva sa Prilozima dolje!

Skip to content