JAVNI POZIV – stambeno zbrinjavanje na području Općine Garčin

Facebook
WhatsApp
Email

Sadržaj

Na temelju članka 43. Statuta Općine Garčin (”Službeno glasilo Općine Garčin” broj 4/2021), i Odluke
o usvajanju Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja na području Općine Garčin
(”Službeno glasilo Općine Garčin” broj 2/2022), Načelnik Općine Garčin objavljuje

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA DODJELU SREDSTAVA IZ

PROGRAMA MJERA ZA POTICANJE RJEŠAVANJA STAMBENOG PITANJA NA

PODRUČJU OPĆINE GARČIN

Korisnici mjera i olakšica iz ovog Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja na
području Općine Garčin su mladi.
Mladom osobom u smislu ovog Javnog poziva i Programa, smatra se podnositelj zahtjeva, njegov
bračni drug i djeca ukoliko ih imaju, pod uvjetom da:
a) podnositelj nije navršio 40 godina života prije nego je raspisan javni poziv ili
b) da barem jedan od bračnih drugova nije navršio 40 godina života.
Za provedbu ovog Javnog poziva i Programa u Proračunu Općine Garčin osigurana su sredstva u
iznosu od po 200.000,00 kuna za Mjeru 1. i 2. zajedno, te 200.000,00 kuna za Mjeru 3., sveukupno
400.000,00 kuna.
Ukoliko sredstva predviđena za Mjeru 1.1. i 1.2. ne budu u cijelosti iskorištena do 31.12.2022. godine,
nepotrošeni dio sredstava će se prebaciti u Mjeru 1.3.
Ukoliko sredstva predviđena za Mjeru 1.3. ne budu u cijelosti iskorištena do 31.12.2022. godine,
nepotrošeni dio sredstava će se prebaciti u Mjeru 1.1. i 1.2.

Sve o natječaju možete pročitati i preuzeti dolje u prilozima.

Skip to content