Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Garčin

Facebook
WhatsApp
Email

Sadržaj

Na temelju članka 31. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine”, broj 20/18 i 115/18) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Garčin, KLASA: 021-05/19-01/126, URBROJ: 2178/06-01-19-01 od 28. veljače 2019. godine, Općinsko vijeće Općine Garčin na 20. sjednici održanoj 11.09.2019. godine objavljuje

J A V N I N A T J E Č A J
za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području
Općine Garčin

Predmet javnog natječaja je zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Garčin, na području katastarskih općina Sapci, Garčin, Bicko Selo, Selna, Trnjani, Klokočevik, Vrhovina i Zadubravlje, koje je Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Garčin predviđeno za zakup i/ili povrat.

Površine zemljišta koje su Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Garčin predviđene za povrat daju se u zakup javnim natječajem na rok do pet godina, s mogućnošću produljenja, odnosno do pravomoćnosti rješenja o povratu sukladno posebnom propisu ili do privođenja toga zemljišta namjeni utvrđenoj prostornim planom.

Površine zemljišta koje su Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Garčin predviđene za zakup, daju se u zakup na rok od 25 godina s mogućnošću produljenja za isto razdoblje.

Poljoprivredno zemljište koje je predmet ovog Natječaja s popisom katastarskih čestica/PTC s popisom čestica koje čine tu PTC, sa kulturama, površinama i početnim zakupninama nalaze se u Prilogu 1. ovog javnog natječaja.

Katastarske čestice koje su predviđene za povrat imovine oduzete za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine i ostale namjene, nalaze se u Prilogu 2. ovog javnog natječaja.

Cijeli tekst natječaja preuzmite ovdje: Tekst javnog natječaja – Općina Garčin – zakup zemlje, rujan 2019.

 

PRILOZI ZA PREUZIMANJE

[accordion][toggle title=”Dokumenti uz natječaj”]

Popis k.č. predviđene za povrat – Prilog 2 – na rok do 5 godina
Popis k.č. za natječaj – Prilog 1 – Općina Garčin
Popis PTC-a, Općina Garčin, 11.09.2019.

2 Odluka o raspisivanju natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Garčin
3 Uredba o načinu izračuna početne zakupnine pz u vl RH…. 89 2018
4 Odluka o iznosu jamčevine za sudjelovanje u natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Garčin
6 Zakon o poljoprivrednom zemljištu 20 2018
7 Pravilnik o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu RH 47 2019

Dodatak natječaju – točka XV. – uplata jamčevine, 12.09.2019.
[/toggle][toggle title=”Kartografski prikazi”]

Garčin pregledna karta
Garčin_PK-1 – ko Zadubravlje
Garčin_PK-2 – ko Zadubravlje i Bicko Selo (2)
Garčin_PK-3 – ko Bicko Selo
Garčin_PK-4 – ko Trnjani i Zadubravlje
Garčin_PK-5 – ko Zadubravlje, Selna, Garčin i Bicko Selo (2)
Garčin_PK-6 – ko Garčin, Bicko Selo i Sapci (2)
Garčin_PK-7 – ko Sapci
Garčin_PK-8 – ko Trnjani i Zadubravlje
Garčin_PK-9 – ko Zadubravlje, Trnjani, Selna i Garčin (2)
Garčin_PK-10 – ko Garčin, Bicko Selo i Sapci (2)
Garčin_PK-11 – ko Vrhovna, Klokočevik i Trnjani (2)
Garčin_PK-12 – ko Trnjani, Klokočevik, Garčin i Selna (2)
Garčin_PK-13 – ko Garčin i Sapci
Garčin_PK-14 – ko Vrhovina i Klokočevik
Garčin_PK-15 – ko Klokočevik i Garčin
Garčin_PK-16 – ko Garčin
Garčin_PK-17 – ko Vrhovina i Klokočevik
Garčin_PK-18 – ko Vrhovina, Klokočevik i Garčin (2)

[/toggle][toggle title=”Dokumentacija za prijavu”]

Obrazac ponude – natječaj za zakup zemlje od 11.09.2019.

8 OBRAZAC 1, 2, 3 i 4 – prilog javnom natječaju – Općina Garčin
9 TABLICA 1, 2, 3 i 4 – prilog javnom natječaju – Općina Garčin

10 Pravilnik o gospodarskom programu korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH 90 2018
11 OBRAZAC – GOSPODARSKI PROGRAM ZA JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP
Potvrda o podmirenju svih obveza s osnove korištenja PZ, rujan 2019.

Obavijest uz natječaj, usklađivanje OPG-a, 18.09.2019.

[/toggle][toggle title=”Očitovanja i suglasnosti”]

5 SUGLASNOST na PRPZ OPĆINE GARČIN, 11.02.2019.
13 PRETHODNO MIŠLJENJE na program raspolaganja PZ, 26.07.2018.
14 Rješenje PRPZ prihvatljivost za EKOLOŠKU MREŽU – UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA, 19.02.2019.

HŠ – uvjerenje
Ocitovanje HV
Očitovanje – Upravni odjel
Suglasnost HCR

[/toggle][/accordion]

 

Skip to content