JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Garčin

Facebook
WhatsApp
Email

Sadržaj

Na temelju članka 16. i 17., a u svezi sa člankom 31. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine”, broj 20/2018, 115/2018 i 98/2019), Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Garčin, KLASA: 021-05/21-01/80, URBROJ: 2178/06-01-21-01 od 18. ožujka 2021. godine (”Službeno glasilo Općine Garčin” broj 4/2021), i Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Garčin, KLASA: 021-05/21-01/81, URBROJ: 2178/06-01-21-01 od 07. travnja 2021. godine (”Službeno glasilo Općine Garčin” broj 5/2021) Općinsko vijeće Općine Garčin objavljuje dana, 23. travnja 2021. godine

J A V N I     N A T J E Č A J

za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Garčin

u trajanju od 24. travnja do 24. svibnja 2021. godine

Svu potrebnu dokumentaciju možete pregledati i preuzeti ovdje:

Odluke o raspisivanju natječaja

Odluka o raspisivanju natječaja za zakup zemlje u vlasništvu RH na području Općine Garčin – do 10 godina

1 Odluka izmjeni i dopuni Odluke o raspisivanju natječaja za zakup zemlje u vlasništvu RH na području Općine Garčin – do 10 godina, 07.04.2021.

Popis kč za zakup – 10 godina

PRILOG 1. – k.č. koje su dobile suglasnost na zakup od 10 godina, 23.04.2021.

Posjedovni listovi

PL 778 ko Garčin PL 796 ko Garčin PL 551 ko Zadubravlje PL 912 ko Garčin PL 834 ko Garčin PL 794 ko Garčin

Pregledne karte

Suglasnost ministarstva

Suglasnost Min prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, 02.03.2021.

Zemljišno-knjižni izvatci

zk ul 1067 ko Garčin zk ul 1068 ko Garčin zk ul 1065 ko Garčin zk ul 603 ko Garčin zk ul 898 ko Zadubravlje zk ul 1035 ko Garčin zk ul 1104 ko Garčin zk ul 1096 ko Garčin zk ul 1095 ko Garčin

3-Odluka-o-imenovanju-povjerenstva-za-provedbu-natjecaja-za-zakup-PZ-na-podrucju-Opcine-Garcin

3-Odluka-o-imenovanju-povjerenstva-za-provedbu-natjecaja-za-zakup-PZ-na-podrucju-Opcine-Garcin

23.04.2021. – Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Garčin – 10 GODINA

23.04.2021. – Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Garčin – 10 GODINA

23.04.2021. – Obrazac 1., 2.,3. i 4.

23.04.2021. – Obrazac 1., 2.,3. i 4.

23.04.2021. – Obrazac gospodarskog programa

23.04.2021. – Obrazac gospodarskog programa

KOVERTA za slanje

KOVERTA za slanje

Obrazac-ponude – 23.04.2021

Obrazac-ponude – 23.04.2021

Pravilnik o Gospodarskom programu korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH, 90 18

Pravilnik o Gospodarskom programu korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH, 90 18

Pravilnik o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu RH 47 19

Pravilnik o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu RH 47 19

Tablica 2 i 4, 23.04.2021.

Tablica 2 i 4, 23.04.2021.

Uredba o načinu izračuna početne zakupnine poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH 89 2018

Uredba o načinu izračuna početne zakupnine poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH 89 2018

 

 

 

 

Skip to content