JAVNA OBJAVA UPISA DJECE U DJEČJI VRTIĆ “LATICA GARČIN” u 2022./2023.

Facebook
WhatsApp
Email

Sadržaj

Temeljem članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (”Narodne novine” broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22), članka 50. Statuta Dječjeg vrtića ”Latica Garčin”, članka 5. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću „Latica Garčin“, Odluke Općinskog vijeća o usvajanju prijedloga Plana upisa djece u Dječji vrtić „Latica Garčin“ za pedagošku godinu 2022./2023. od 1.6.2022. (KLASA: 024-01/22-01/11, URBROJ: 2178-6-01-22-1) Upravno vijeće Dječjeg vrtića ”Latica Garčin” donijelo je Odluku o raspisivanju natječaja za upis djece u Dječji vrtić ”Latica Garčin” za pedagošku godinu 2022./2023. i objavljuje

JAVNU OBJAVU UPISA DJECE U DJEČJI VRTIĆ ”LATICA GARČIN” U 2022. / 2023. GODINU

Prijave za upis u vrtić primat će se od 3.06.2022. godine do 17.6.2022. godine. Roditelji / skrbnici Prijave za upis uz potrebitu dokumentaciju dostavljaju osobno u Dječji vrtić „Latica Garčin“, Put Surevice 4, svakog radnog dana u vremenu između 08-12 sati., poštom preporučeno ili na e-mail dječjeg vrtića latica.garcin@gmail.com (u tom slučaju potrebno je SKENIRATI sve potrebne dokumente) s naznakom:

PRIJAVA ZA UPIS U DJEČJI VRTIĆ ”LATICA GARČIN”.

Svu dokumentaciju vezano za gore navedeno možete pogledati ovdje:

Skip to content