Javna objava upisa djece u Dječji vrtić “Latica Garčin” u 2020./2021. godinu

Facebook
WhatsApp
Email

Sadržaj

Prijave za upis u vrtić primat će se od 24. srpnja 2020. godine do 07. kolovoza 2020. godine u prostorijama Općine Garčin, Kralja Tomislava 92, svakog radnog dana u vremenu između 09:00 do 14:00 sati. Roditelji / skrbnici Prijave za upis uz potrebitu dokumentaciju dostavljaju osobno, poštom preporučeno ili na e-mail dječjeg vrtića latica.garcin@gmail.com, s naznakom: PRIJAVA ZA UPIS U DJEČJI VRTIĆ ”LATICA GARČIN”. Javnom objavom objavljuje se upis u sljedeće programe:

  • Redoviti programi njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi, Prijave za upis djece podnose roditelji / skrbnici za djecu:
  • U redoviti program jasličke dobi za dijete koje je u mjesecu ožujku navršilo 12 mjeseci
  • U redoviti program vrtićke dobi za dijete koje je u mjesecu ožujku navršilo 3 godine života. Prijave za upis odnose se na 10-satni program, 5-6 satni program sa ručkom i 5-6 satni program bez ručka (cijene navedene u Pravilniku o načinu i uvjetima sudjelovanja roditelja u cijeni programa Dječjeg vrtića ”Latica Garčin”). Prednost pri upisu imaju prijavitelji koji podnose prijavu za 10-satni program, odnosno prijavitelji koji podnose prijavu za 5-6 satni program sa ručkom, i na kraju prijavitelji koji podnose prijavu za 5-6 satni program bez ručka. Prijave za upis djece u PROGRAM PREDŠKOLE (za onu djecu koja su u godini pred polazak u osnovnu školu), a koja neće biti upisana u Vrtić, podnosit će se odvojeno od ovog Poziva.

 

PRILOZI

Javna objava upisa djece u DV ”Latica Garčin”, svibanj 2020. (Napomena: Za one koji su već predali dokumentaciju za upis da dostave navedeno pod točkom 5)

Pravilnik-o-nacinu-i-uvjetima-sudjelovanja-roditelja-u-cijeni-programa-vrtica-Latica-Garčin

 

Objava na stranicama Dječjeg vrtića “Latica Garčin” ->

Skip to content