Izvješće o savjetovanju sa gospodarskim subjektima u postupku javne nabave radova na rekonstrukciji i dogradnji društvenog doma u Garčinu – I. faza

Facebook
WhatsApp
Email

Sadržaj

Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (,,Narodne novine”, broj 120/16, u daljnjem tekstu: ZJN 2016.) javni naručitelj Općina Garčin proveo je postupak prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima prije pokretanja postupka javne nabave radova rekonstrukcije i dogradnje društvenog doma u Garčinu, l. faza.

Poziv na prethodno savjetovanje objavljen je zajedno s prijedlogom dokumentacije o nabavi (uključujući troškovnik i projektnu dokumentaciju) dana 30. svibnja 2017. na internetskoj stranici naručitelja, a rok za dostavu prijedloga zainteresiranih gospodarskih subjekata bio je 5. lipnja 2017.

Tijekom trajanja prethodnog savjetovanja gospodarski subjekti nisu uputili prijedloge i/ili primjedbe na Dokumentaciju o nabavi ili njezine sastavne dijelove. Sukladno članku 198. stavku 4. ZJN 2016. ovo izvješće objavit će se na internetskoj stranici naručitelja.

PROČELNIK JUO:

Miroslav Štefanac

DOKUMENTI:

tehnički_opis_-_faza_1

DZN_-Savjetovanje

Projekt arhitekture -_TEKSTUALNI_DIO

Projekt arhitekture – GRAFIČKI_DIO

TROŠKOVNIK_-_BC

Skip to content