Poziv na prethodnu provjeru znanja i intervju za radno mjesto REFERENT ZA FINANCIJE

Na temelju članka 20. stavak 1 i članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 04/18, 112/19, u daljnjem tekstu: ZSN), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu REFERENT ZA FINANCIJE u Jedinstveni upravni odjel Općine Garčin, objavljuje POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (INTERVJU) […]

O D L U K A Komisije Turističke zajednice Općine Garčin o izboru najljepše okućnice, balkona ili vrtnog jezerca na području Općine Garčin

Komisija za pregled i ocjenu prijava za Javni natječaj za najljepše uređenu okućnicu, balkon ili vrtno jezerce na području Općine Garčin, je na Sjednici Povjerenstva održanoj dana 06. srpnja 2022. godine donijelo je slijedeću O D L U K U o izboru najljepše okućnice, balkona ili vrtnog jezerca na području Općine Garčin. Komisija je na […]

Javni poziv za Roštiljadu Općine Garčin 2022.

TZ Općine Garčin i Općina Garčin organizira 16.07.2022. Roštiljadu Općine Garčin 2022., na kojoj će se birati najbolji roštilj majstori, a također će se istu večer proglasiti i pobjednici na natječaju za najljepšu okućnicu, balkon i vrtno jezerce na Općini Garčin. Prijave za Roštiljadu Općine Garčin 2022. zaprimaju se u prostorijama TZ Općine Garčin, K. […]

JAVNI POZIV – stambeno zbrinjavanje na području Općine Garčin

Na temelju članka 43. Statuta Općine Garčin (”Službeno glasilo Općine Garčin” broj 4/2021), i Odlukeo usvajanju Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja na području Općine Garčin(”Službeno glasilo Općine Garčin” broj 2/2022), Načelnik Općine Garčin objavljuje JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA DODJELU SREDSTAVA IZ PROGRAMA MJERA ZA POTICANJE RJEŠAVANJA STAMBENOG PITANJA NA PODRUČJU OPĆINE […]

Obavijest Runolista o odgodi odvoza smeća na TIJELOVO

Runolist obaviještava korisnike sa područja Općine Garčin da na dan 16.06.2022., odnosno na TIJELOVO, neće biti odvoza smeća, već će se isti odvoziti po rasporedu slijedeći tjedan, a višak otpada će se odvesti bez naknade. Tvrtka Runolist zahvaljuje na razumijevanju

JAVNA OBJAVA UPISA DJECE U DJEČJI VRTIĆ “LATICA GARČIN” u 2022./2023.

Temeljem članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (”Narodne novine” broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22), članka 50. Statuta Dječjeg vrtića ”Latica Garčin”, članka 5. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću „Latica Garčin“, Odluke Općinskog vijeća o usvajanju prijedloga Plana upisa djece u Dječji vrtić „Latica […]

JAVNI NATJEČAJ ZA NAJLJEPŠE UREĐENU OKUĆNICU, BALKON ILI VRTNO JEZERCE NA PODRUČJU OPĆINE GARČIN

Turistička zajednica Općine Garčin objavljuje JAVNI NATJEČAJ ZA NAJLJEPŠE UREĐENU OKUĆNICU, BALKON ILI VRTNO JEZERCE NA PODRUČJU OPĆINE GARČIN Pravo sudjelovanja na Javnom natječaju imaju svi mještani s područja Općine Garčin koji ispune prijavnicu te pošalju 5 fotografija za navedenu kategoriju. Prijavnice se mogu preuzeti na službenoj web stranici Općine Garčin i na adresi Turističke […]

OBAVIJEST O OTVORENOM NATJEČAJU ZA JAVNE RADOVE U OPĆINI GARČIN

za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Garčin na radno mjesto – RADNIK U ODRŽAVANJU – 3 izvršitelja/ice na određeno vrijeme od 6 mjeseci, radi obavljanja privremenih poslova TEKST POZIVA NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Garčin na radno mjesto – 3 izvršitelja/ice […]

JAVNI NATJEČAJ za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Garčin

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine», br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06 i 141/06, 146/08 i 38/09, 153/09, 90/10, 143/12 i 152/14), članka 48. st. 1. toč. 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (”Narodne novine”, br. 33/01, 60/01, 129/05 i 109/07,125/08 i 36/09, 150/11, […]