10. BICIKLIJADA U OPĆINI GARČIN

Turistička zajednica Općine Garčin, Turistička zajednica Brodsko-posavske županije i Općina Garčin zajedno organiziraju i ove godine 10. po redu Biciklijadu u općini Garčin. Polazak biciklista je u 9.30h iz centra Garčina, a planirani povratak nakon programa Biciklijade, oko 15.00h.

OBAVIJEST OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA OPĆINE GARČIN

Općinsko izborno povjerenstvo općine Garčin obavještava o radnom vremenu povjerenstva za ovjeru očitovanja i zaprimanju kandidatura za dopunske izbore za članove pred. tijela jedinica lokalne i područne samouprave iz reda pripadnika nacionalnih manjina i to:4.9.2021 subota i 5.9.2021. nedjelja uz prethodnu najavu na kontakt broj Oip-a Garčin 091 601 8523 u prostorijama općine Garčin6.9.2021. od […]

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA DODJELU SREDSTAVA IZ PROGRAMA MJERA ZA POTICANJE RJEŠAVANJA STAMBENOG PITANJA NA PODRUČJU OPĆINE GARČIN

Na temelju članka 43. Statuta Općine Garčin (”Službeno glasilo Općine Garčin” broj 4/2021), Odluke o programu mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja na području Općine Garčin  od 24. siječnja 2019., Klasa: 021-05/19-01/124, Urbroj: 2178/06-01-19-01 (”Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 1/2019) i Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o programu mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja […]

OBAVIJEST O ODLUCI ŽUPANA O PROGLAŠENJU PRIRODNE NEPOGODE IZAZVANE OLUJNIM NEVREMENOM, JAKIM VJETROM I TUČOM

Na temelju članka 23. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda(“Narodne novine” br. 16119) i članka 56. Statuta Brodsko-posavske županije (“Službenivjesnik Brodsko-posavske županije” br. 15/13 – pročišćeni tekst), župan Danijel Marušić donosi ODLUKU o o proglašenju prirodne nepogode izazvane olujnim nevremenom, jakim vjetrom i tučom na građevinskim objektima te poljoprivrednim usjevima na području Općine […]

Obavijest OIP-a Općine Garčin

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Garčin, 04.08.2021., donijelo je Odluke o pravu na  naknadu i visini naknade troškova izborne promidžbe za izbor načelnika Općine Garčin 2021. i za izbor članova Općinskog vijeća Općine Garčin 2021. Navedene Odluke OPI-a, dolje u prilogu.

Obavijest o provedbi Projekta “Kontrola plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima” na području Općine Garčin u 2021.godini

Temeljem Sporazuma o provedbi Projekta “Kontrola plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima” kojeg je Općina Garčin 13. srpnja 2021.godine, Klasa:320-01/21-01/12, Urbroj:2178/1-04-02/07-21-2, sklopila sa Brodsko-posavskom županijom, obavještavamo sve fizičke i pravne osobe koje su upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, o provođenju analize uzoraka tla, zaključno sa 31.prosincem 2021. godine. Analiza tla će se provoditi u suradnji sa […]

Poziv na sudjelovanje u partnerstvu na projektu e-Dječja kartica

Središnji državni ured za demografiju i mlade objavljuje POZIV na sudjelovanje u partnerstvu na projektu e-Dječja kartica – ”Mudrica“. Sadržaj POZIVA prenosimo u cijelosti “Poticajne obiteljske i populacijske mjere predstavljaju prioritet djelovanja Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade, te upravo iz spomenutoga razloga jedna od njih je e-Dječja kartica – „Mudrica“ kao potpora i […]

Obavijest za podnošenje prijava za posao popisivača i kontrolora

Državni zavod za statistiku objavio je na službenoj web stranici Javni poziv zainteresiranim kandidatima za podnošenje prijava za posao popisivača i kontrolora u drugoj fazi provedbe Popisa stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine. Rok za podnošenje prijava je od 23. lipnja do 15. srpnja 2021. na web stranici Državnog zavoda za statistiku. […]