Primjeri i upute propusnica za preuzimanje

  Osobe koje se skrbe o drugim osobama, u zahtjevu za izdavanje propusnice u tu svrhu, moraju navesti i ime i prezime osobe o kojoj se skrbe, njihovu adresu, datum rođenja, te kontakt telefona korisnika skrbi.   Uputa 2, 24.03.2020. Uputa – bez potpisa, 24.03.2020. Uputa 3, 25.03.2020.